en
pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 

Prof. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Prof. Józef Barnaś, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Andrzej Burian, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Ryszard Czajka, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Prof. Danek Elbaum, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. Andrzej Huczko, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Prof. Mieczysław Jałochowski, Zakład Fizyki Powierzchni Nanostruktur, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Ryszard Kaleńczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Zbigniew Klusek, Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Prof. Jacek Kossut, Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, Warszawa

Prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Prof. Sebastian Maćkowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. Leszek Markowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski; Polskie Towarzystwo Próżniowe

Prof. Jan Misiewicz, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Prof. Włodzimierz Mozgawa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Urszula Narkiewicz, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Regina Paszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Prof. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Prof. Marek Przybylski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Wojciech Sadowski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Prof. Grzegorz Schroeder, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Prof. Tomasz Stobiecki, Wydział Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Eugeniusz Szeregij, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska

Prof. Jacek Szuber - Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Marek Szymoński, Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Marek Tłaczała, Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Politechnika Wrocławska

Prof. Wojciech Wąsowicz, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Prof. Tomasz Wojtowicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa.

 

 

WYKŁADOWCY:

Wykłady plenarne

Sekcja A:

NANOELECTRONICS, PHOTONICS,
PREPARATION AND PROPERTIES
OF NANOSTRUCTURES

Sekcja B:

INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS OF NANOMATERIALS

Sekcja C:

BIONANOTECHNOLOGY,
NANOMATERIALS IN MEDICINE

Prof. Ada Yonath
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie Chemii w 2009 roku
Weizmann Institute of Science

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Prof. Roland Wiesendanger
Uniwersytet w Hamburgu

 

Prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski
Carnegie Mellon University

 

Prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz
Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Sylwester Porowski
Instytut wysokich Ciśnień PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.  Andrzej Maziewski
Uniwersytet w Białymstoku

 

Prof. dr hab. Andrzej Burian
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Prof. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

 

Prof. dr hab. Jacek Szade
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Prof. dr hab. Marek Szymoński
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Politechnika Łódzka

 

Prof. dr hab. Stefan Jurga
Centrum NanoBiomedyczne, Poznań

 

dr hab. Mariusz Krawiec
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

dr hab. Paweł Szroeder
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dr hab. Bartosz Such
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

dr Wojciech Pacuski
Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Janusz Przewoźnik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

 

dr hab. Andrzej Koleżyński
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie

 

dr inż. Barbara Kościelska
Politechnika Gdańska

 

 

dr inż. Krystyna Schneider
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Regina Paszkiewicz
Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. inż.  Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. Maria Richert
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie

 

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. Katarzyna Zakrzewska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

dr hab. Dominik Dorosz
Politechnika Białostocka

 

dr hab. Joanna Łojewska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab. Kinga Góra-Marek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

dr Marcin Syperek
Politechnika Wrocławska

 

 

 

dr inż. Magdalena Król
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica, Kraków

 

dr inż. Anna Adamczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica, Kraków

 

dr inż. Magdalena Rokita
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica, Kraków

 

dr Bartosz Handke

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź

 

Prof. dr hab. Tomasz Ciach
Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. inż.  Ryszard Kaleńczuk
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

 

Prof. dr hab. Witold Łojkowski
Laboratorium Nanostruktur,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

 

Prof. dr hab. Małgorzata Lekka
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Prof. dr hab. Czesław Kapusta
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Staszica, Kraków

 

Prof. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

dr hab. Michał Bystrzejewski
Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Artur Podhorodecki
Politechnika Wrocławska

 

dr Bożena Sikora
Instytut Fizyki PAN, Warszawa