en
pl

OFICJALNY JĘZYK KONFERENCJI – POLSKI

(PREZENTACJA/SLAJDY MOGĄ BYĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM)

STRESZCZENIA/ABSTRAKTY – ANGIELSKI

PROGRAM KONFERENCJI

wyklady.png

 

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMUJE:

• Nanomateriały

• Nanostruktury

• Nanoelektronika

• Nanofotonika

• Nanokataliza

• Nanobiotechnologia

• Nanomedycyna

• Nanonarzędzia, nanoroboty

• Przemysłowe zastosowania nanotechnologii

• Inżynieria molekularna

• Nanomechanika

• Manipulacja w skali nano

• Standaryzacja i terminologia

• Etyczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje nanonauki i nanotechnologii

• Wykształcenie w dziedzinie nanotechnologii


UCZESTNICY KONFERENCJI:

• Instytuty badawcze

• Naukowcy

• Przedstawiciele organów państwowych

• Studenci

• Producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz oprogramowania

• Przedstawiciele działów kontroli jakości firm produkcyjnych i handlowych

• Stacje sanitarno-epidemiologiczne